Peletová pec ako súčasť výborného ekologického vykurovania peletkami

Peletova pec do interiéru

Fungovanie peletovej pece spočíva na jednoduchom princípe

Vykurovanie domácností sa líši v spôsobe vstupnej suroviny potrebnej pre vykurovanie. Pred samotným výberom spôsobu vykurovania sa každý pozastaví, čím vlastne kúriť? Drevom? Plynom? Uhlím? Alebo peletkami? Nakoľko ide o finančne dosť náročné rozhodnutie, je potrebné dôkladne zvážiť všetky pre a proti. V súčasnosti najekologickejším a v podstate aj jednoduchým spôsobom sa javí vykurovanie peletkami. Súčasťou vykurovacej sústavy je aj peletová pec. Najlepšia je so zásobníkom, korá si postupne dávkuje množstvo peletiek, koľko práve potrebuje. Peletky sú prírodným tuhým palivom, ktoré sa získava lisovaním pod veľmi vysokým tlakom. Peletky možno spaľovať v krbe alebo sporáku na peletky alebo na to slúži peletková pec.

Peletová pec – vhodná do každého domu

Peletová pec efektívne vykúri domácnosť
Výhody peletovej pece -poznáte ich?

Peletová pec, hlavne tá s podávačom alebo zásobníkom sa vyznačuje tým, že je prakticky bezúdržbová. Pri veľkom zásobníku môže pec fungovať bez údržby až jeden týždeň. Nie je potrebné do nej nijako zasahovať, lebo aj zapaľovanie je riadené automaticky pomocou špeciálnych horákov. Čas spustenia pece je nastavený na regulátore. Peletky sú výborný a ekologickým palivom. Majú malý objem, rýchlo sa zapaľujú, majú nízky obsah vlhkosti a jednoduché skladovanie. Peletky je možné od dodávateľa objednať na celú sezónu alebo ich doobjednávať podľa potreby. Tento spôsob vykurovanie veľmi účinne vyhreje celý obytný priestor. Samozrejme je možné vykúriť aj väčší podnikateľský priestor. V tom prípade je však potrebné zvážiť zakúpenie peliet na celú sezónu a ich uskladnenie. Pri väčšom odoberanom množstve totiž viacerí dodávatelia poskytujú množstevnú zľavu. Peletky sa vyrábajú v rôznych triedach: peletky triedy A1, A2 a EN B. Peletky triedy A1 majú vysokú výhrevnosť, sú najsuchšie a dosahujú veľmi nízky obsah popola. Sú v podstate najkvalitnejšie. Peletky triedy A2 spĺňajú podobne vysoké požiadavky. Peletky EN B nespĺňa podmienky na zaradenie do biomasy vyššej triedy. Má vysoký obsah popola, používajú sa v priemyselných podmienkach. Výber ale aj inštaláciu peletovej pece v rámci ústredného kúrenia je dôležité prenechať odborníkom. Je potrebné zvážiť výkon pece, veľkosť vykurovacej plochy a podobne. Taktiež je potrebné zosúladiť celú vykurovaciu sústavu aby bola funkčná. Viac informácií nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.pece-piecky.sk/.

Related Post