Ako fungujú solárne panely, viete?

Solarne panely na vykurovanie nehnuteľností

Funkcia solárnych panelov

Od začiatku roka 2021 pribudla staviteľom jedna veľmi dôležitá podmienka, a tou je, že všetky domy, na ktoré je žiadané stavebné povolenie musia spĺňať energetickú triedu A0, to znamená, že musí ísť o ekologické domy. Tento krok bol nutný z dôvodu ochrany životného prostredia. Pod ochranu životného prostredia spadá aj spôsob vykurovania, najideálnejším spôsobom je vykurovanie a ohrev vody cez solarne panely. Tento spôsob je ekologickým spôsobom vykurovania a ohrevu teplej vody, viete však, ako tento spôsob funguje? 

Princíp fungovania solárnych panelov 

Solarne panely na slnečné plochy
Investícia do solárnych panelov

Ako sme už v úvode tohto článku spomenuli, je potrebné dbať na ochranu životného prostredia, pretože naša planéta je príliš zaťažená a znečistená a teda ak chceme našu planétu zachovať aj pre budúce generácie, je najvyšší čas začať ju nie len ochraňovať, ale aj šetriť. Solárne panely fungujú na základe slnečnej energie, teda nezaťažujú životné prostredie, pretože využívajú obnoviteľný zdroj energie, teda slnko. Solárne panely sa skladajú zo solárnych kolektorov, ktoré sa skladajú z rôznych trubičiek, cez ktoré prúdi voda, ktorá je ohrievaná prostredníctvom solárnych kolektorov, na ktoré svieti slnečná energia. Tento princíp fungovania je teda založený na slnečnej energii, keď nie je dostatok slnečnej energie, elektrina a ohrev teplej vody sa vyrába zo zásobníka, ak nevyčerpáte svojim používaním celú zásobu, tá odchádza do elektrárni a následne vám bude vrátená keď ju budete potrebovať. 

Je investícia do solárnych panelov príliš vysoká? 

Ak chcete vedieť, aká investícia do solárnych panelov vás čaká, ak sa rozhodnete pre túto variantu, neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože potreba počtu solárnych panelov sa líši podľa toho na čo chcete solárne panely využívať, o aký veľký objekt ide a podobne. Na solárne panely viete získať aj dotáciu zo strany štátu, a teda viete svoje vynaložené prostriedky vykryť prostredníctvom tejto dotácie a teda časť investovaných finančných prostriedkov sa vám vráti. Nedá sa jednoznačne povedať, aké vstupné finančné prostriedky budete potrebovať, avšak treba si uvedomiť, že takáto investícia sa vám do pár rokov vráti v podobe ušetrených nákladov. Ak sa sa chcete o solárnych paneloch dozvedieť viac, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk

Related Post